Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

 


Styrelsen, revisorer och valberedning 2018-2019:


Ordinarie ledamöter:

Eva Lindskog, ordförande

Lasse Wallén, kassör

Ulf Svensson

Agneta Carleson Steen

Ing-Britt Trankell

Jacqeline Ernerot

Britta Öström


Agneta Danielsson, hedersledamotValberedning:

Rolf Bergman

Karl-Anders Larsson

Erik Olofsson

 

Revisor:

Inga Näslund


Copyright @ All Rights Reserved