Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja

 NEWS FLASH:


Vi har skjutit fram årsmötet till hösten.Läs om Vietnams framgångsrika påmötande av corona-viruset.

Inga dödsfall.


* CNN-artikel 
* ur Foreign Policy  
Välkommen till Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja!


Välkommen till Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritets-organisation med folken i de tre länderna, som bildades 1968 för att bidra till ett slut på USAs krig i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och utvidgad demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte organiserar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänhet. Dialogen sker med representanter för de tre länderna i Sverige liksom med organisationer och enskilda i Vietnam, Laos och Kambodja.


       Eva Lindskog        

       Ordförande                                  

 

Copyright @ All Rights Reserved