Bli medlem


Som medlem kan du:

  • Ta del av information om våra seminarier.
  • Vara med och påverka verksamheten genom att komma med synpunkter och delta på årsmöten. Medlemsavgifter:

200 kronor i årsavgift som enskild medlem. Frivilligt (och behövligt) bidrag på (minst) 50 kronor vid närvaro på våra
olika  seminarier.

Vårt plusgirokonto är PG 40 77 39 - 2 och SWISH 123 009 3419. Uppge ditt namn och din e-postadress, tack.


Nytillträdd medlem fr o m 1 november till 31 december betalar endast medlemsavgift för nästkommande år.Kontakta oss:

För att kontakta styrelsen för SKVLK kan du e-posta till kontakt@skvlk.se