OM OSS


Historik i korthet


Svenska kommittén för Vietnam bildades 1968 för att utveckla solidariteten med det vietnamesiska folket och samla en bred och slagkraftig opinion mot USAs krig. En månad senare genomförde den sin mest omskrivna demonstration, med Olof Palme och dåvarande Nordvietnams Moskvaambassadör som talare. Kommittén krävde svenskt erkännande av Demokratiska republiken Vietnam (Nordvietnam). Det kom i januari 1969. När USA utvidgade kriget till ett Indokinakrig, breddade kommittén sin verksamhet och ändrade namn till Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. 


En viktig uppgift blev att arbeta för svenskt bistånd, först till Nordvietnam och befrielserörelserna, senare till de tre länderna.


Idag går det mesta arbetet ut på att informera om utvecklingen i de tre länderna ur ett politiskt, ekonomiskt, social och kulturellt perspektiv. Vi värnar om de grupper som inte automatiskt gynnas av den snabba ekonomiska utvecklingen.  Vi verkar för en fortsatt dialog om de mänskliga rättigheterna med såväl officiella representanter för de tre länderna som med lokala organisationer och enskilda i Vietnam, Laos och Kambodja.


Sedan 2016 bedriver vi i samarbete med en forskningsenhet på Skogs-och jordbruksuniversitet i Hue ett projekt i centrala Vietnam för bistånd till familjer som drabbats av Agent Orange (USAs dioxinbesprutningar under kriget).


Läs mer:

Milstolpar i Kommitténs historiaVårt syfte


Kommittén är partipolitiskt och religiöst obunden och har som syfte att stödja folken i Vietnam, Laos och Kambodja i deras strävan att slå vakt om sitt oberoende, frihet och fred och att utveckla sina respektive länder med demokratiska medel. Kommittén vill skapa opinion, informera och medverka till kontakter mellan de tre länderna och Sverige.