50-årsjubileum!

 

Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja firade 50 år den 20 okt 2018 på ABF Stockholm.

Kort presentation av de medverkande i den ordning som de framträdde:

 

Karin Alfredsson, journalist och författare. Först verksam som reporter på Aftonbladet på 60-talet. Därefter har hon bl.a. varit chefredaktör för tidningen Journalisten, chef för Sveriges televisions morgonprogram, programchef på SVT Nord i Umeå samt gästprofessor i journalistik vid Umeå universitet. Har även varit programledare till Kalla fakta på tv 4. Mycket av hennes skrivande har ägnats åt våld mot kvinnor. I serien om läkaren Ellen Elg, finns bl a Kvinnorna på 10:e våningen som utspelar sig i Hanoi.

 

 

Birgitta Dahl, socialdemokratisk politiker och f d ordförande i Svenska Kommittén (1971-1977), riksdagsledamot (1969-2002), biträdande industriminister (1982-1987) talman i Sveriges riksdag (1994-2002), miljö-och energiminister (1987-1990). Birgitta Dahl

efterträdde Gunnar Myrdal som var Kommitténs första ordförande. 

 

Kommitténs tillblivelse – omständigheterna 1968 och mobilisering av folkrörelserna, och svenska kulturarbetare

 

 

Ulf Svensson, f d UD-tjänsteman, ansvarig för Sveriges bistånd till Nordvietnam och senare Vietnam, chef för enheten för nedrustning, internationell säkerhet och internationella kärnenergifrågor, chef för den svenska delegationen som förhandlade konventionen om försvar för bevarandet av biologisk mångfald.

 

Betydelsen av den svenska Vietnam-politiken för svensk utrikes-och biståndspolitik

 

 

Gösta Edgren, f d ambassadör i Hanoi, tidigare statssekreterare på UD, avdelningschef på Sida resp. UNDP. På 1970-talet, chefsekonom på TCO.

 

Utvecklingen av det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam, Laos och Kambodja

 

 

Börje Ljunggren, öppnade ambassadkansliet och biståndskontoret i Laos 1978. I mitten på 1990-talet var han ambassadör i Vietnam och under åren 2002-2006 i Kina. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning. Han har doktorerat på en avhandling om reformprocessen i Indokina. 2017 utkom Den kinesiska drömmen – Xi, makten och utmaningarna. Börje är ”Associate” vid Harvarduniversitetets Asiencenter och arbetar med en antologi om Vietnam.

 

Utvecklingen av det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam, Laos och Kambodja

 

 

Dag Klackenberg, UD-tjänsteman 1974-2001, varav expeditionschef från 1993. Arbetade vid Svenska ambassaden i Hanoi 1979-83. VD för Svensk Handel 2001-2013, moderat riksdagsledamot 2014-2018. Grundare av Akademibokhandeln och driver nu Klackenbergs Böcker & Papper. Är med i styrelsen för Svenska Afghanistankommittén.

 

Utvecklingen av det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam, Laos och Kambodja

Mai Van Phan, vietnamesisk författare och poet. Buddhism och reinkarnation är självklara referenser för vietnamesiske Mai Van Phan. Likaså hemlandets politik och smärtsamma historia. Nu ges hans poesi, fylld av vardagens upphöjda ögonblick, ut på svenska: Hösten hastighet. Denna bok kommer att finnas till försäljning. Sedan debuten 1992 har han hunnit ge ut fjorton diktsamlingar och ett antal essäer. 2017 tilldelades han Cikadapriset, instiftat till Harry Martinsons minne.

 

 

Sofia Helin, skådespelerska, och är mest känd som polisinspektören Saga Norén i den svenskdanska tv-serien Bron. Hon har också spelat huvudrollen i Cecilia Algotsdotter i filmatiseringen av Jan Guillous böcker om Arn Magnusson liksom i Stockholms Stadsteaters föreställning av den norska tragedin Ingenting av mig. Ambassadör för International WaterAid.

 

 

Marie Kronmarker, journalist och journalistutbildare. Har arbetat i 25 år med vidareutbildning av yrkesverksamma journalister på Medieinstitutet Fojo, numera frilansande konsult. Från 1991 ledare av Fojos internationella kurser ”Journalism and Democracy” och ”Women in Journalism” med deltagare från Asien (bl a Vietnam), Afrika och Latinamerika. Har också hållit etikseminarier på plats i Vietnam och utbildat vietnamesiska journalister till kursledare.

 

Utmaningar i det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam. Exempel från samarbetet inom massmedia

 

 

Eva Hansson, fil.dr i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Hon studerar demokratiseringsprocesser i olika delar av världen, med ett särskilt fokus på Asien. Hon är bland annat författare till GrowthWithoutDemocracy: Challenges to Authoritarianism in Vietnam (Stockholm University, 2011).

 

Utmaningar i det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam. Exempel från samarbetet inom forskning

 

 

Bent Jörgensen, samhällsvetare vid Göteborgs universitet. Bent har arbetat med forskning kring samhällsstyrning, fattigdom och hälsa. Varje år genomför han en längre fältkurs där ca 35 vietnamesiska och svenska studenter lär sig vetenskaplig fältmetod i bergen i norra Vietnam. Just nu arbetar Bent med ett forskningsprojekt kring antibiotikaresistens som

skördar liv i Vietnam.

 

Utmaningar i det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam. Exempel från bistånd till partnerskap

Carl Mossberg, jägmästare och konsult. Han har arbetat med skogs och landsbygdsutvecklingsprojekt i olika länder i Asien sedan 1974 och i dessa sammanhang bott i Malaysia, Indien, Thailand, Indonesien och sedan 1995 i Laos, där han vid sidan av konsultarbete driver ett småskaligt jordbruk. Bland uppdragsgivare för projekt Carl varit engagerad i finns Sida, andra bilaterala biståndsgivare, ADB, UNDP, FAO samt frivilligorganisationer. Genom sin verksamhet i Laos under flera decennier är han väl insatt i vilka utmaningar landet haft och har i sin strävan för utveckling mot uthållig ekonomisk och social utveckling.

 

Situationen i Laos idag

 

 

Jens Rosbäck, biståndsarbetare. Har arbetat i Kambodja med mänskliga rättigheter, demokrati och organisationsutveckling inom civilsamhället 2006-2015. Bevakar löpande utvecklingen i Kambodja och besöker landet regelbundet. Arbetar nu som internationell chef och biträdande generalsekreterare för IOGT-NTO.

 

Situationen i Kambodja idag

 

 

Eva Lindskog, sociolog och f d utredare. Examen (1982) från Hanois universitet i vietnamesiska språket, kulturen och historien. Ordförande i Kommittén sedan 2016. Varit verksam i Vietnam i sammanlagt 20 år (under åren 1975 – 2011) med framför allt frågor kring folkligt deltagande och kvinnors och barns rättigheter. Har även haft uppdrag som konsult i Laos och Kambodja.

 

Kommitténs arbete idag

Svenska musiker framför vietnamesisk folkmusik. Gruppen föddes ur de studier som de gjorde i Hanoi under tidigt 2000-tal inom ramen för det svensk-vietnamesiska kultursamarbetet som avslutades 2006.