Milstolpar i Kommitténs historiaMilstolpar i Kommitténs historia mot bakgrund av händelserna i Vietnam, Laos och Kambodja; liksom det officiella samarbetet mellan Sverige och de tre länderna; 1968 - 2016


Inspiration från Stockholm-konferensen om Vietnam 1967 (internationell sammankomst för stöd till Vietnam) till grund för bildandet av Kommittén.


24 januari 1968:

Kommitténs för konstituerande möte. Ordförande Gunnar Myrdal.

Styrelsen: fackförbund, FPU, Stockholms Arbetarekommun, Kristina studentrörelsen, CUF, Liberala studentförbundet, Kristen U-aktion, Svenska Freds-och skiljedomsföreningen, Svenska fredskommittén.


21 februari 1968:

Demonstration med Olof Palme och Vietnams Moskva-ambassadör, Nguyen Tho Chan.


 Maj 1968:

International konferens med 140 deltagare från 42 länder.


November 1968:

Uppvaktning om ett svenskt erkännande av DRV. Kommittén hade vid denna tidpunkt en miljon medlemmar.


9 januari 1969:

Sverige erkänner DRV.


28-30 mars 1970:

Femte Stockholmskonferensen om Vietnam. Kommittén beslutade bilda Internationella kommissionen för undersökning av USA krigsförbrytelser. Första sessionen i Stockholm i oktober 1970.


November 1970:

Kommittén genomför en världskonferens om Vietnam, Laos och Kambodja.


Årsmöte mars 1971:

Birgitta Dahl väljs till ordförande.


10 maj 1972:

Gemensam demonstration med FNL-grupperna.


23 december 1972:

Palmes uttalande mot julbombningarna.


28 december 1972:

alla svenska partiledare skriver på ett upprop om omedelbart stopp av bombningarna. 2,7 miljoner svenskar skriver på uppropet.


 December- januari 1972/1973:

Insamling för återuppbyggnad av Bach Mai sjukhuset inbringade 10 miljoner. Lika mycket anslogs från statsmedel.


27 januari 1973:

undertecknande av fredsavtalet om Vietnam i Paris.


December 1973:

Kommittén reser till Vietnam för att studera förutsättningarna för ett återuppbyggnadsbistånd.


Årsmöte mars 1974:

Ändring av namnet till Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.


30 april 1975:

kriget i Vietnam är slut. Freden återupprättas även i Laos. I Kambodja har den Kina-vänliga gruppen kring Pol Pot tagit makten.


Årsmöte mars 1977:

Johan Peanberg väljs till ordförande.


 November 1979:

Allmänt medlemsmöte som diskuterade förutsättningarna för Kommittén fortsatta arbete med anledning av krisen i Kambodja, Vietnams ingripande i landet, Kinas attack på Vietnam i februari 1979.


Under 1980-talet:

Det svenska biståndet till de tre länderna börjar ta form. I Vietnam domineras biståndet av stödet till ett pappersmasse- och pappersbruk i Bai Bang och till två sjukhus i Hanoi och i Uong Bi i nordöstra Vietnam. I Laos till transport- och skogssektorn; senare stöd till förbättring av s k governance (styrelseskick) som förutsätts bidra till att begränsa den växande korruptionerna, ett bistånd som går till alla tre länderna. I Kambodja inleds biståndet 1979 med humanitära insatser.


Mars 1984:

Bildande av den vietnamesisk-svenska vänskapsföreningen i Hanoi.


80-talet:

Början på anordnandet av seminarier i Stockholm om aktuella ämnen i Vietnam, Laos och Kambodja.


1989

Vietnam drar sig ur Kambodja.


23 oktober 1991:

Undertecknande av fredsavtalet om Kambodja i Paris.


1990-talet:

 

Ett långsiktigt svenskt biståndsarbete inleds i Kambodja under 1990-talet. Sverige stödjer här verksamhet som kan förbättra de mänskliga rättigheterna och utvecklingen av demokrati i form av förvaltningsreformer och kapacitetsutveckling liksom utbildning inom grundskolesektorn och insatser som stödjer ett hållbart utnyttjande av naturresurser.


Från 1990-talet sammanfattas Kommitténs verksamhet: Djupgående ekonomiska förändringar i de tre länderna – Kommittén antar en verksamhetsplan som inriktas på mindre gynnade grupper. Arbetet inriktas på information, verkande för fortsatt bistånd och ekonomiskt samarbete, utbyte och en dialog om mänskliga rättigheter.


2000-talet:

Verksamheten sedan mitten på 2000-talet sammanfattas i de stadgar som antogs 2009: Kommittén vill verka för solidaritet med folken i Vietnam, Laos och Kambodja; kunskap om deras kultur, utveckling och problem; ökat samarbete mellan institutioner och organisationer; dialog om mänskliga rättigheter och demokrati; samt fortsatt utvecklingssamarbete med Vietnam, Laos och Kambodja. Verksamheten äger i huvudsak rum i form av seminarier på ABF-huset i Stockholm.


Under 2013:

Upphör det svenska biståndet till Vietnam och Laos men fortgår i Kambodja.


2012:

bildades Svensk-Laotiska föreningen (SLF) av i huvudsak f d medarbetare på Sida som varit ansvariga för det svensk-laotiska samarbetet. SLF övertar ansvaret för seminarier om utvecklingen i Laos; i samarbete med Kommittén.


2015:

Föreningen Ad Hoc - kultursamarbete mellan Sverige och Vietnam bildas 2015. Styrelsen består i huvudsak av medlemmar som tidigare varit nyckelpersoner i det officiella kultursamarbetet mellan Sverige och Vietnam som upphörde 2013. Kommittén har ett nära samarbete med Ad Hoc.


Årsmöte mars 2016:

Eva Lindskog väljs till ordförande.